puzzelstukjes uit het proces dat leven heet

artikelen

juni 2014: artikel in Asascoop 1/2014

Door Tineke Boogaarts

 Lunaren

Het moment dat de Lunaar mijn leven binnenkwam ben ik een andere koers gaan varen en is er een wonderlijk proces op gang gekomen.   Het begon met het maken van een boekje voor een nieuwe serie workshops, MAAN-Momenten.  Deze groepen bestaan al jaren en elke maand is er een moment, net voor de nieuwe Maan, dat we bij elkaar komen als inspiratie voor het leven, een moment om even stil te staan bij wat IS en wat er in een leven nog mag gebeuren. De Lunaar vond ik een leuk onderdeel daarvoor en ik ging op zoek naar meer informatie. Ik ben mijn eigen Lunaren gaan bijhouden en vond leuke toevalligheden. Het werd nog meer fascinerend toen ik ontdekte dat in het proces van mijn moeder, die Alzheimer kreeg, er zo veel gebeurde op de eerste dagen van lunaren. In de literatuur was ik dat ook al tegengekomen, die eerste dagen als de Maan op de positie van de geboortemaan was terug gekomen, maar nu zag ik het in de praktijk voor me. Bovendien viel een dramatisch hoogtepunt bij mijn moeder, namelijk het tijdstip van het verhuizen naar een verzorgingstehuis, ook samen met zowel dezelfde Ascendant in de Solaar als in de lunaar. Die herhalingen bleken van grote invloed te zijn. In de wereld waren er ook een paar gebeurtenissen die mij opvielen, o.a. de aankondiging van de Paus dat hij zou aftreden. In zijn Lunaar van dat moment was dat herkenbaar en de datum van zijn definitieve terugtrekking bleek de eerste dag van een volgende lunaar te zijn. Ook de lunaren van het aftreden van koningin Beatrix gaven mooie aanwijzingen die mij bevestigden dat er wel degelijk wat was af te lezen uit een lunaar. Ik besloot er meer mee te gaan doen en uiteindelijk is het een heel projectjaar geworden met meer dan 40 mensen, die samen met mij elke maand hun lunaar gingen bekijken.

Wat is een Lunaar? De Maan komt elke maand langs en ergens op zijn weg ontmoet hij de geboortegraad van onze geboorte-Maan, de Maan uit de radix. Een lunaar, of Maan(d)horoscoop, is dan ook een horoscoop die gemaakt wordt wanneer de Maan exact (op dezelfde graad) op de plek van de geboorte-Maan is beland. Dit gebeurt gemiddeld elke 27,32 dagen. Je hebt er 13 en soms zelfs 14 van deze momenten in een jaar. Om die kleine, cyclische beweging gaat het bij de lunaren.  De rondgang van de Maan activeert en initieert dat wat in die grote potenties klaar ligt om het licht te zien. Het is aan ons om het bewust te laten worden. Aardig om te vermelden is dat de Maan zelf geen licht geeft maar het gouden licht van de Zon ontvangt en weerkaatst. Onder invloed van de Aarde verschijnt zij aan ons in de vorm van dat moment. Vanaf de aarde is het een indirecte waarneming, eigenlijk een illusie onder invloed van Zon en aarde. Een soort trio-licht. Wij zien haar in de maandelijkse omwenteling rond ons. Zij heeft invloed op onze aarde en dit is vooral zichtbaar via het water in de beweging van eb en vloed. Wij bestaan ook voor een groot deel uit water, dus worden wij ook geraakt als persoon. De lunaar kan daarbij helpen om ons bewust te laten worden.

Wat kun je met lunaren? De lunaarhoroscoop geeft een beeld van de maand die voor je ligt en vertelt wat er aan belangrijke beleving te ervaren valt. Stubbs en Kirby*1 beschrijven dat  lunaren eerder mildere ups en downs dan grote gebeurtenissen lijken weer te geven, dus eerder de hobbels in het leven dan de grote crises. Veelal is dit ook zo, want het zou zeer vermoeiend zijn als er elke maand erg veel in een leven op zijn kop gezet zou worden. Toch hebben we tijdens het onderzoek ook heftige dingen gezien zoals geboortes en sterfgevallen. Dat lijkt dan te gebeuren in de maanden wanneer er een thema wordt weergegeven dat al voorkwam in de radix, of in de solaar. Lunaren helpen op die manier als tijdsaanduiding en geven aan wanneer je een uitwerking van potentiële gebeurtenissen kunt verwachten en ze dagen je uit om je er op dat moment bewust van te worden. De Maan activeert ook vaak transits die lagen te wachten om in actie te treden. De Maan initieert en zet er haar, geleende, licht op als een schijnwerper. Er gebeurt regelmatig iets als er herhalingen zijn van de radix-Ascendant of de solaar-Ascendant. In een lunaar zie je dan vaak dat er opvallende gebeurtenissen in een leven plaats vinden, zoals het ontmoeten van een levensgezel, de overgang naar een volgende levensfase of een plotseling inzicht dat je verdere leven bepaalt en richting geeft.
Niet alle periodes dat er een Ascendant-terugkeer is zijn zo heftig en zeker niet altijd in negatieve zin. Het kunnen ook jaren zijn waarin je inzichten krijgt en op je eigen zielenpad terecht komt. Iets dat veel vreugde kan geven. Een van de zaken waar we naar kijken zijn dus die herhalingen, maar er blijken meer elementen in de lunaar die onze aandacht verdienen.

Eerste dag van een Lunaar Die eerste dag is vaak opvallend door iets wat er gebeurt en we zien dat de dag ervoor of de dag erna ook belangrijk kan zijn. In het proces van mijn moeders ziekte, Alzheimer, viel op dat er veel belangrijke zaken gebeurden op de eerste dag van een Lunaar, zowel bij die van haar als die van mij. De eerste dag van mijn moeders opname in het verzorgingstehuis was de eerste dag van mijn Lunaar en ook het inleveren van de sleutel van haar huis en daarmee de afronding van een proces gebeurde op de eerste dag van mijn Lunaar. Een eerste dag van een Lunaar kan als een nieuw begin gezien worden, maar ook als een afsluiting van een periode die er voor ligt. Diverse keren zag ik dat het een dag is waarop iets dat al langere tijd sluimert, juist op die dag doorzet. Zoals bij Henrika die daadwerkelijk ontslag nam op die eerste dag van een lunaar, nadat ze er wekenlang over had lopen dubben. Bij mij was het ook weer zo frappant. Mijn dag van pensionering staat vast, maar door vrije dagen wordt het daadwerkelijk afscheid naar voren geschoven. Uiteindelijk hoor ik dat het 19 juni wordt en als ik dan kijk in welke lunaar dit valt, zie ik dat het de eerste dag is van een nieuwe lunaar. Ik had een tijd geleden al bekeken, in de verschillende lunaren, welke maand het zou kunnen worden en deze sprong er het meest uit. Zo kun je er dus ook mee werken, vooruitkijkend als je al weet dat een gebeurtenis plaats zal vinden.

Het huis waar de Maan staat
De Maan in de verschillende huizen heeft een belangrijke rol bij de duiding van een Lunaar.   Het gaat om de Maan die op zijn reis door de dierenriemtekens elke maand weer op zijn geboortepositie terugkeert en wel in hetzelfde teken en op dezelfde graad als in de geboortehoroscoop. Het is het astrologische huis, het levensgebied, dat bij elke Lunaar wisselt. Daarom kan het huis specifieke aanwijzingen geven voor die maand. Hierop hebben we ons in het project ondermeer gericht en het zijn de praktijkverhalen die ons meer inzicht hebben gegeven: Bij een lunaar-Maan in het 4e huis schrijft Kathy dat ze veel thuis is geweest om bij te komen en op zoek te gaan naar haar eigen thuisgevoel. Door een gesprek met haar moeder kreeg ze eindelijk de verwerking over de scheiding van haar ouders en dit ging gepaard met huilen en boos zijn. Dat wat zij vroeger niet kon uiten lukte nu wel. Lunaar-Maan in 8e huis: Veva ervaart na een heftige periode een soort rouwverwerking rond wat zijn noemt ‘wie mijn man ooit is geweest.’ Ze ervaart hem nu als een ander mens. Ze gaat planten zetten op het kerkhof. ‘Ik zou er zo een hobby van kunnen maken om zomaar graven te versieren.’ Ik heb ontdekt dat als de Maan op een cusp staat, beide huizen erbij betrokken kunnen zijn. Het lijkt alsof het thema van het ene naar het andere huis wordt getrokken. Cornele heeft de Maan op cusp 7/8. Zij beschrijft een intens voelen in de relatie (7) dat geassocieerd wordt met een soort crisis (8). ‘Het voelt als oude geesten die ineens naar boven komen en ik sta oog in oog met oude ervaringen op relatiegebied. Ik merk dat ik een dag bijna bevroren ben. Gelukkig komt de herkenning en het vertrouwen in mezelf snel weer terug. En een paar maanden later, als de Maan echt in 8 staat vertelt ze: ‘Het relatiegericht zijn heeft vooral te maken met de geheime affaire waar ik toevallig achter kwam. Omdat seksualiteit daarbij een belangrijke rol speelt, is dat stuk ook bij mij heftig naar boven gekomen. Ik ben vooral duidelijk gaan maken wat voor mij belangrijk is, wat ík wil. Het lijkt alsof ik toen al een en ander aanvoelde en onbewust antwoorden zocht. Mijn ‘mind’ wist het allemaal nog niet, maar mijn ziel had het al lang door.’  

Vol huis
Het kan zijn dat een vol huis (met 3 of meer planeten) en het thema dat er bij hoort net zo belangrijk wordt als het huis waar de lunaar-Maan staat. In een onderzoek tijdens het project bleek dat beide huizen belangrijk zijn. Het is maar zelden (± 5%) dat het volle huis alléén de gebeurtenissen naar zich toetrekt, maar dit huisgebied is wel belangrijk.

 

Hoekplaneten
Planeten (en zeker ook de Maansknopen) op de assen Asc-Desc en MC-IC blijken heel erg belangrijk en hoe meer er van zijn hoe meer opvallend de gebeurtenissen in die lunaar-periode zijn. Vaak is de hoeveelheid belangrijker dan de plek waar ze staan. Vooral als de Maansknopen er bij betrokken zijn blijkt er iets bijzonders aan de hand te zijn. Zoals in onderstaande Lunaar van een vrouw toen haar moeder overleed.

7-kennedy-pingLunaar waarin John F. Kennedy overleed

Ook de Lunaar van John F. Kennedy ( maand dat hij vermoord werd) had veel hoekplaneten: Pluto, Uranus, en de Maan stonden op de Descendant en Cheiron op de Ascendant. Ook hier relatie naar het 8e huis: Heer 1 én de Zon in het 8e huis en ook een vol 8e huis.

Verdere zaken waar op gelet kan worden zijn de aspecten van de Zon met de Maan en vooral als deze in een serie voorkomen, in achtereenvolgende Lunaren. Vaak zie je dan dat iemand in een proces belandt dat gerelateerd is aan die aspecten, waarbij het inconjunct vaak de moeilijkste periode aangeeft. Volle en de Nieuwe Maan in een Lunaar geven vaak aan dat er iets bijzonders aan de hand kan zijn.   De Ascendanten hebben ook zo hun eigen verhaal en het bleek dat een Ram-Ascendant, die overigens weinig voorkomt, heel vaak een nieuwe start aangaf.   Het hoeft geen betoog dat hoe meer combinaties van al deze verschijnselen een steeds grotere kans geeft op een maand waarin zich bijzondere dingen kunnen gaan afspelen.

Zo heeft mijn pensionerings-Lunaar een Ram-Ascendant, de Maansknopen op een as, Pluto op het MC en de Maan in het 12e huis, als teken van afscheid. Ook nog eens dubbele heer 12 in 12. Hoe duidelijk wil je het hebben?

Even op een rijtje waar we naar kunnen kijken in een Lunaar:
2 t/m 5 blijken de belangrijkste indicatoren te zijn.

  1.  Eerste dag van een Lunaar
  2.  Herhalingen van Ascendanten (Radix en Solaar)
  3.  Hoekplaneten, veel hoekplaneten geven meer kans op opvallende gebeurtenissen
  4.  Het huis waar de Maan staat
  5.  Vol huis
  6.  Zon-Maan aspecten
  7.  Herhalingen van planeetposities   Neem ook altijd de solaar en de transits mee in je duiding.

Blijdagen
Via Celeste Teal*2 werd ik geattendeerd op wat zij noemde een ‘Joyful day’ . Dit heb ik vrij vertaald tot ‘Blijdag.’ Het is de dag dat de transiterende Maan het gelukspunt in de lunaar passeert. Teal kwam er bij toeval achter dat er op die dag vaak iets gezelligs gebeurt.Ik vond dit zo leuk en heb het in de projectgroep geïntroduceerd om te zien wat er zoal gebeurde op zo’n dag. We hebben in de groep ontdekt dat er niet héél heftige dingen gebeuren, maar veeleer een gevoel van tevredenheid en gezelligheid is. Het woordje ‘knus’ zag ik voorbij komen en dat vind ik goed passen bij een Blijdag. Ook woorden als vrolijk, magisch en uiteraard blijheid zag ik in de beschrijvingen van deze dagen langs komen. Leuk om eens uit te proberen. Het boek ‘Lunaren’ wordt eind van 2014 verwacht.

*1  Stubbs en Kirby ‘Interpretating Solar and Lunar returns’

*2  Reader: Using Your Lunar Return to Predict a Day of Joy or Fortune Each Month, by Celeste Teal