puzzelstukjes uit het proces dat leven heet

Wat is een lunaar

Wat is een Lunaar?

De Maan komt elke maand langs alle dierenriemtekens en ergens op deze weg ontmoet hij de graad van onze geboorte-Maan. Een lunaar, of maan(d)horoscoop, is dan ook een horoscoop die gemaakt wordt wanneer de Maan exact, op dezelfde graad, van de geboorte-Maan is beland. Dit gebeurt gemiddeld elke 27,32 dagen dat we afronden naar 28 dagen. We hebben dertien en soms zelfs veertien van deze momenten in een jaar.
De lunaarhoroscoop geeft een beeld van de maand (vier weken) die voor je ligt en vertelt wat er aan belangrijke energieën te ervaren valt. Stubbs en Kirby[1] beschrijven dat de lunaren eerder mildere ups en downs dan grote gebeurtenissen lijken weer te geven, dus eerder de hobbels in het leven dan de grote crises. Veelal is dit ook zo, want het zou zeer vermoeiend zijn als er elke maand erg veel in een leven op zijn kop gezet zou worden. Toch hebben we tijdens het onderzoek ook heftige dingen gezien zoals geboortes en sterfgevallen. Dat lijkt dan te gebeuren in de maanden wanneer er een thema wordt aangeraakt dat al voorkwam in de radix[2], of in de solaar. Lunaren helpen op die manier als tijdsaanduiding en geven aan wanneer je een uitwerking van potentiële gebeurtenissen kunt verwachten en ze dagen je uit om je er op dat moment bewust van te worden. De Maan activeert ook vaak transits die liggen te wachten om in actie te treden.
Er gebeurt regelmatig iets als er herhalingen zijn van de radix-Ascendant of de solaar-Ascendant. In een lunaar met eenzelfde Ascendant zie je dan vaak opvallende gebeurtenissen in een leven, zoals het ontmoeten van een levensgezel, de overgang naar een volgende levensfase of een plotseling inzicht dat je verdere leven bepaalt en richting geeft. In het hoofdstuk over de Ascendant gaan we daar dieper op in en daar geven deelnemers hun verhalen prijs over wat hen is overkomen als deze herhalingen voorkomen. Niet alle periodes met een Ascendant-terugkeer zijn zo heftig en zeker niet altijd in negatieve zin. Het kunnen ook jaren zijn waarin je inzichten krijgt en op je eigen zielenpad terecht komt. Iets dat veel vreugde kan geven.
Planeten op de hoekpunten blijken ook indicatoren voor opvallende maanden te zijn, maar de gebeurtenissen die daarbij verschijnen. verschillen sterk.
Zoals altijd in de astrologie kunnen we zaken niet omdraaien en dat is de uitdaging voor elke astroloog. Als we bijvoorbeeld bij Pluto/Uranus/Maan op een as in de lunaar een overlijden vinden, zoals bij John F. Kennedy, dan betekent dat niet dat er bij die stand altijd iemand dood zal gaan. Dat is te kort door de bocht. Wel is de kans groot dat er in die maand iets opvallends gebeurt, maar wat?
Je moet bereid zijn het avontuur dat ‘LEVEN’ heet aan te durven gaan en, los van het horoscoopplaatje, steeds de omstandigheden van de persoon waarom het draait, mee te nemen in je duiding.

wil je een Lunaar maken in Solar Fire, ga dan naar www.astro-tutorials.com

[1] Stubbs en Kirby ‘Interpretating Solar and Lunar returns’

[2] Radix is een ander woord voor geboortehoroscoop

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief ontvangen?